Tel: 0212 533 27 95

Bize Yazın
İsim
Email
Şehir


 

     Amargi ile ne yapmaya çalışıyoruz?

 

Biz kadınlar, erkek egemen toplumsal ilişkiler içinde kendimizi yaratmaya çalışıyoruz.

 

Erkek aklı sorguluyoruz.  Felsefi kuramlardan, siyasal teorilere, örgüt yönetim tarzından siyaset algısına, bilgiye yaklaşımdan gündelik hayata, dostluk biçimlerinden aşk ilişkilerine, sanattan dile, giyimden mimariye, hukuk kurallarından ahlaka kadar köklü alışkanlıklar, “olmazsa olmaz” sanılan gelenekler biçiminde süren ataerkilliğin ve onunla içiçe geçmiş iktidar sistemlerine karşı ve alternatif seçenekler için feminist teoriyi yaygınlaştırmak ve güçlendirmek istiyoruz. 

 

Bunun için İstanbul Amargi’de eğitim komisyonu aracılığıyla, şu çalışmaları yürütüyoruz:

 

      - Atölyeler, araştırma grupları ve broşür çalışmaları

             - Seminerler, söyleşiler, sunumlar, kurslar

             - Makale tartışmaları, serbest tartışma toplantıları

             - Mahallelerde yürütülen tartışmalar ve atölye çalışmaları

 

       Dileyen bütün kadınlar bu faaliyetlere katılabilirler. Ama illa da geldiniz diye bu faaliyetlere katılmak zorunda değilsiniz. Kendi etkinliklerinizi de yaratabilir, bizimle paylaşabilirsiniz.

 

Ayrıca ortak kütüphane ve arşiv çalışmalarımız var. Tüm kadınların, araştırma yapmak, seslerini duyurmak, diğer seslerden haberdar olmaları için bir olanak yaratmayı amaçlıyoruz.

 

Biz Amargi’de hayatı dönüştürürken öğreniyoruz. Akademimizin varolan akademilerin tersine, yaşamı kucaklamamıza imkan tanıyan bir alan olmasını istiyoruz. Tahakküm biçimlerinin kendi içimizdeki hallerini açığa çıkarıyor, birlikte değişiyoruz. Üstü kapalı çelişkileri açığa çıkararak, öncelik hiyerarşisi yapmadan toplumsal dönüşümün önünü açacak projeler geliştiriyoruz. Hayatımızı dönüştürerek bir yaşam okulu yaratmaya çalışıyoruz.  İlişkilerimizde özgürlüğü var etmeye çalıyoruz. Burada kendimizi gerçekleştirmek ve yaşamı dönüştürmek için güç kazanıyoruz.

 

Bir bültenimiz var! Amargi Bülteni aramızdaki iletişimi güçlendiriyor. Bu kanalla ayrı ayrı yaşadığımız zorlukları öğreniyoruz, deneyimlerimizi paylaşıyoruz.

 

       Bir tiyatro grubumuz var! Tiyatro Amargi, ihtiyaç duyduğumuz iletişime imgelerin diliyle katkı sağlıyor.

 

Bir de atölyemiz var! Burada kağıt üretiyoruz! Makinesiz! Tamamen doğal yollarla!  Atık kağıtları dönüştürüyor, onlardan defter, ayna, lamba ve daha pek çok şey yapıyoruz. 

 

Kadın kurtuluş hareketini evde sokakta, okulda, iş yerlerinde, partilerde, örgütlerde vb. her yerde yaygınlaştırmak istiyoruz. Hukuksal, sosyal, ekonomik, siyasal, tüm alanlarda şiddete ve ayrımcılığa karşı mücadele veriyoruz. Yaşadığımız coğrafyanın her bölgesindeki kadınların kendi aralarındaki farklılıkları dışlamadan dayanışmalarını amaçlıyoruz.

Bunun için :  

 

Dayanışma Komisyonu aracılığıyla yürüttüğümüz bu çalışmada kadınların yaşadıkları her türlü ayrımcılık, şiddet, yoksunluk ve diğer sorunlara yönelik dayanışmayı örgütlemeye çalışıyoruz. Diğer sosyal örgütlerle de dayanışarak, kadınların taleplerine göre onları yönlendiriyor, kimi zaman doğrudan destek oluyoruz. Tüm kadınları dayanışma bahçesine davet ediyoruz.

Hukuk Komisyonu aracılığıyla, özgürlüğü yasal güvenceye alma mücadelesi veriyoruz.  Kadının haklarını bilmesi ve hakları için mücadele etmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca, kadınlara hukuksal yardım örgütlüyoruz. Genellikle erkeklerin belirleyici olduğu bu alanda etkin olmaya çalışıyoruz.

 

                          Tavır Alıyoruz!

 

    Ataerkil sistemin uygulamalarına, geleneklerine karşı feminist tavrı geliştirmeye çalışıyoruz. Kadın örgütleriyle kurulan ortak platform çalışmalarında yer alıyoruz. Ayrıca her türlü şiddete ve ayrımcılığa karşı mücadele eden çok kültürlü, çok renkli, çok merkezli bir siyasal ve sosyal yapı geliştirmeyi hedefleyen birey, grup ve kurumlarla kurulan ortak iletişim ağı ve çalışma platformlarında yer alıyoruz.

   Kendi ezilmişliğimiz üzerinden geliştirdiğimiz özgürlük söyleminin sınırlarını zorluyoruz. Bütün toplumsal çelişkiler içinde yaratılan deneyimleri anlamaya ve amargi’nin anlamını derinleştirmeye çalışıyoruz.