Tel: 0212 533 27 95

Bize Yazın
İsim
Email
Şehir


r     Haziran/Ağustos 2001 yılı manifestomuzu oluşturduk.

r     Eylül 2001’de Amargi Kadın Kooperatifi olarak kurulduk.

 

EKİM 2001- HAZİRAN 2002 Seminer dizisi :

r     30 Ekim 2001:“Bir Müzik Akımı: Riot Grrrl”, Amy Spangler semineri gerçekleşti.

r     4 Kasım 2001:“Bir Dışlama Mekanı Olarak Ülker Sokak”, Pınar Selek semineri gerçekleşti.

r     Kasım 2001: Tekstil atölyelerinde çalışan yaklaşık 15 kadınla bilinç yükseltme programı uygulandı.

r     18 Kasım 2001:“Türk-Yunan Kadın Barış Girişimi”, Zeynep Oral semineri gerçekleşti.

r     2 Aralık 2001:“Marksizmler”, Deniz Hakyemez semineri gerçekleşti.

r     9 Aralık 2001:“Toplumsal Cinsiyet ve Kadın-Erkek Rolleri”, Filiz Özkan semineri gerçekleşti.

r     16 Aralık 2001:“Türkiye’de Feminist Hareket ve Dinamikleri”, Ayşe Düzkan semineri gerçekleşti.

r     23 Aralık 2001:“Feminizm ve Kemalizm, Bir Örnek: Afet İnan”, Özgür Sevgi Göral semineri gerçekleşti.

r     Ocak- Şubat Mart 2002: Karma gruplarda çalışma yürüten yaklaşık 20 kadınla bilinç yükseltme programı uygulandı.

r     6 Ocak 2002:“Bir Kadının Yaşam Hakkı Arayışı, Yaşar Nezihe”, Melek Özman semineri gerçekleşti.

r     13 Ocak 2002:“Kimlik Siyaseti”, Barış Zeren semineri gerçekleşti.

r     20 Ocak 2002:“Azınlık Hakları, Uluslararası Standartlar ve Türkiye”, Fethiye Çetin semineri gerçekleşti.

r     27 Ocak 2002:’’Osmanlıda Sahneye Çıkan İlk Müslüman Kadınlar”, Fahriye Dinçer semineri gerçekleşti.

r     3 Şubat 2002:“Medeni Kanun ve Aile Hukukuna Yansımaları”, Hülya Gülbahar semineri gerçekleşti.

r     24 Şubat 2002:“Feminizm ve Psikanaliz”, Esra Aşan semineri gerçekleşti.

r     17 Mart 2002:“Cumhuriyet Dönemi Kadın Hareketleri”, Mine Koçak semineri gerçekleşti.

r     24 Mart 2002:“İstanbul’da Suskun Bir Semt: Fener”, Çağdaş Adıyeke, Gönül Aydın semineri gerçekleşti.

r     31 Mart 2002:“Küreselleşme ve Kadın”, Şükran Soner semineri gerçekleşti.

r     7 Nisan 2002:“Sevgi Üzerine”, Pınar Selek semineri gerçekleşti.

r     21 Nisan 2002:“Feminist Tiyatro”, Pınar Akkuş semineri gerçekleşti.

r     19 Mayıs 2002:“19. yy Sonu 20. yy Başı Ermeni Kadın Hareketi: Hayganuş Mark, Zabel Asadur”, Hay Gin Ermeni Kadın Platformu semineri gerçekleşti.

r     28 Mayıs 2002:“Özgürlük Üzerine”, Yeşim Başaran semineri gerçekleşti.

r     9 Haziran 2002:“Şeytana Tapanlar Ülkesinde Lanetli Bir Şehir: Ninova ve Süryaniler, Diren Yeşil semineri gerçekleşti.

r     23 Haziran 2002: ‘‘Kadınlar Buluşursa’’ filminin gösterimini gerçekleştirdik.

r     6-14 Temmuz 2002: ‘‘Kadınlar Birbirlerine Doğru Yürüyor Kampanyası’’. Felsefesini Siyaset Felsefesi atölyemizdeki tartışmalarımızla belirlediğimiz kampanyaya pek çok bağımsız kadın, kadın örgütü ve karma örgütlerden kadınlarla birlikte katıldık.

 

r     Ağustos 2002: ‘‘Tarafsız Bölge’’ filmi gösterildi.

 

r     Eylül 2002: ‘‘Salkım Hanımın Taneleri’’ filmi gösterildi.

 

r     21-22 Eylül 2002’de Adana’da ortak bir bildirge oluşturmak için toplantı yaptık. Ardından mektup toplamaya devam ederek “Bohçaları Açtık” bildirgesini oluşturduk. Bu bildirgenin dağıtımı devam ediyor. Tüm mektupları biraraya getireceğimiz kitap çalışması devam ediyor.

r     12 Ekim 2002: ‘‘Taksi’’ filmi gösterildi.

 

r     Kasım 2002: Tiyatro Amargi kuruldu.

 

KASIM 2002-HAZİRAN 2003: ‘‘Kadın Hareketinde Mücadele Deneyimleri’’ seminer dizisi : 


Kasım 2002 – Haziran 2003 tarihleri arasında her Pazar Amargi Kadın Akademisi’nde Türkiye’de kadın hareketinin tarihini ve mücadele deneyimlerini tartıştık. 80 sonrası feminist hareket içerisinde önemli katkıları bulunan pek çok kadınla biraraya geldik. “Kadın Hareketinde Mücadele Deneyimleri Seminer Dizisi”ni, kadınlar olarak sorunlarımızdan
kurtulmak için yürüteceğimiz mücadelenin tarihinden kopuk olmaması,kökleriyle buluşması gerektiğine inandığımız için düzenledik. Kadın hareketinin sokaktan ve toplumdan kopukluğunu aşmak,sorunlarımızın çözümüne yönelik güçlü politik söylemler üretebilmek için bugüne nasıl gelindiğini anlamak ve sorgulamak ihtiyacı hissediyoruz. Ancak kadınları yakın geçmişte verdikleri mücadele üzerine elimizde çok az belge,

çok az tartışma var. Geçmiş deneyimlerin aktarılmadığı durumda, mücadeleye yeni katılan kadınlar varolan birikimden faydalanamıyorlar. Her yeni başlangıçta
yeniden keşfetmek zorunda kalıyoruz. Bu seminerleri geçmişimizi yaratanlarla biraraya gelerek yürüttüğümüz tartışmaların bizleri geleceğe taşıyacağı düşüncesiyle düzenledik.
 

r     10 Kasım 2002:“İlerici Kadınlar Derneği”, Saadet Özkal semineri gerçekleşti.

r     17 Kasım 2002:“Türkiye’de Feminist Hareketin Oluşumu”, Şule Aytaç semineri gerçekleşti.

r     30 Kasım 2002: ‘‘Kara Tahta’’ filminin gösterimi yapıldı.

r     8 Aralık 2002:“Kadına Yönelik Şiddet ve Mor Çatı Deneyimi”, Filiz Kerestecioğlu, Mor Çatı semineri gerçekleşti.

r     14 Aralık 2002: ‘‘Libertaires’’ filminin gösterimi yapıldı.

r     15 Aralık 2002:“80’li Yılların Kampanyaları ve Özel Alanın Politikası, Sorunlar ve Sorular”, Gülnur Savran semineri gerçekleşti.

r     21-22 Aralık 2002: ‘‘Kurtuluşumuzu Örgütleyelim Kadın Konferansı’’: 1989 Kadın Kurultayı’ndan beri beklentisi olan farklılıklarımızı ortaklaştıracak, örgütlenme sorunlarımıza dair çözüm önerilerinin, somut projelerin, ülke, dünya ve feminizmin gündeminin tartışılmasının amaçlandığı “Kurtuluşumuzu Örgütleyelim” kadın konferansını, yaklaşık bir senelik hazırlık sürecinin ardından, 21-22 2002 Aralık tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirdik. Konferansın örgütlenme sürecine de katıldık.

 

r     “Feminist Hareketin İlk Günleri, Örgütlenme Zorlukları, Özgün Örgütlenme Deneyimleri”, Stella Ovadia semineri gerçekleşti.

r     29 Aralık 2002: “1989 Kadın Kurultayı”, Banu Paker semineri gerçekleşti.

r     5 Ocak 2003:‘‘Feminist Dergisi Deneyimi’’, Handan  Koç semineri gerçekleşti.

r     12 Ocak 2003:“1995 – 2000 arası Pazartesi Dergisi”, Filiz Koçali semineri gerçekleşti.

r     19 Ocak 2003:“Pazartesi Dergisi Deneyimi”, Ayşe Düzkan semineri gerçekleşti.

r     23 Şubat 2003:“Feminist Kürt Kadın Oluşumları”, Roza ve Jujin Dergileri semineri gerçekleşti.

r     7 Mart 2003: ‘‘Kadınlar Birbirine Doğru Yürüyor’’ kampanyasında yolculuk ve buluşmalar boyunca çekilen görüntülerden oluşturulan “Yoldan Çıktık” isimli belgeselin galasını Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezinde gerçekleştirdik.

r     Mart- Haziran 2003: İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde yaşayan  bir grup kadınla bilinç yükseltme programı uygulandı.

 

r     6 Nisan 2003: ”Dindar Çevrelerde Kadın Politikası Üretimi”, Hidayet Tuksal, Yıldız Ramazanoğlu semineri gerçekleşti.

r     13 Nisan 2003: “Kürt Kadın Hareketi ve Örgütlenme Deneyimleri”, Ayfer Ekin, Gülşen Bozan semineri gerçekleşti.

r     4 Mayıs 2003: “Perşembe Grubu”, Nükhet Sirman, Aynur Demirdirek semineri gerçekleşti.

r     1 Haziran 2003: “Kaktüs Dergisi Deneyimi”, Gülnur Savran semineri gerçekleşti.

r     8 Haziran 2003: “Karma Örgütlerde Kadın Çalışması Yapmak”, Fatma Vargün, Sevil Erol, Gülseren Pusatlıoğlu semineri gerçekleşti.

r     15 Haziran 2003: ‘‘Emekçi Kadınlar Birliği Deneyimi’’, Hülya İmak semineri gerçekleşti.

 

r     12 Kasım 2003:  Kurgusunu ve metnini Tiyatro Amargi’nin oluşturduğu ‘‘Yazmadan Dökülenler’’ adlı oyunun gala gecesi Afife Jale Tiyatro salonunda gerçekleştirildi.

r     Ekim/Kasım/Aralık2003: İstanbul’un Tarlabaşı semtinde yaşayan bir grup kadına okuma-yazma dersi gerçekleştirildi.

 

ARALIK 2003- ŞUBAT 2004: ‘‘Feminist Eleştiri Ve Toplumsal Cinsiyet Dersleri’’ : 

 

r      13-20 Aralık 2003: ‘‘Türkiye Anaakım Basınında Kadınlar ve Temsil Sorunu’’, Leyla Şimşek

q     16-23-30 Aralık 2003: ‘‘Feminizm ve Farklılık’’, Melissa Bilal

q     18 Aralık 2003: ‘‘Kadın Çalışmalarında Yöntem, Temel Kavramlar, Sorular, Sorunlar’’, Serpil Çakır

q     25 Aralık 2003: ‘‘Ev İçi Emek’’, Ferhunde Özbay

q     27 Aralık 3-17-24 Ocak, 21-28 Şubat 2003:‘‘Cinsiyet Farklılığı Sorusu’’, Zeynep Direk

q     6 Ocak 2003: ‘‘Uluslararası İlişkiler Teorisine Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısıyla Yaklaşım’’, Leyla Pervizat

q     8 Ocak 2004: ‘‘Cumhuriyetin İlk Yıllarından Günümüze Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik’’, Firdevs Gümüşoğlu

q     13 Ocak2004: ‘‘Milliyetçilik, Aile ve Toplumsal Cinsiyet’’, Nükhet Sirman

q     15 Ocak 2004: ‘‘Kadın Tarihi ve Kadın Sözlü Tarihi’’, Serpil Çakır

q     17 Ocak 2004: ‘‘Toplumsal Cinsiyet ve Militarizm’’, Ayşe Gül Altınay

q     20 Ocak 2004: ‘‘Feminist Tiyatro’’, Handan Salta

q     28 Ocak 2004: ‘‘Kadın ve Cinsellik’’, Pınar İlkkaracan

q      7 Şubat 2004: ‘‘Küresel İktisat Politikaları, Toplumsal Cinsiyet, Kadın Emeği’’, Yelda Yücel

q     14 Şubat 2004: ‘‘Dünya Sosyal Forum’unun Ardından’’, Şemsa Özar

q     7 Şubat 2004: ‘‘Kadın Grupları ve Katılım Sorunları’’, Belkıs Kümbetoğlu

q     12 Şubat 2004: ‘‘Siyasetin Cinsiyeti’’, Çağlayan Kovanlıkaya

q     13 Şubat 2004: ‘‘Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık’’, İnci User

q     16 Şubat 2004: ‘‘Annelik Politikaları’’, Meltem Ahıska

q     19 Şubat 2004: ‘‘Özel Alan - Kamusal Alan: Özel Alanın Politikası’’, Gülnur Savran

q     24 Şubat 2004: ‘‘Kadınların insan haklarının gelişimi: Karşılaştırmalı Bir Tarihçe’’, Fatmagül Berktay

q    26 Şubat 2004: ‘‘Cinsiyet, Yoksunluk, Dışlanmışlık’’,Nazan Üstündağ