Tel: 0212 533 27 95

Bize Yazın
İsim
Email
Şehir


Amargi Heteroseksizm Atölyesi  “Eşcinsellerin Sorunları Araştırması”

 

Heteroseksizm atölyesi, Amargi Kadın Kooperatifi bünyesinde eşcinsel örgütleri ile feminist örgütleri arasındaki ittifak düzeyini artırmak, eşcinsellerin yaşadıkları sorunların çözümünde eşcinsel örgütleriyle işbirliği geliştirmek, özellikle lezbiyen görünmezliğinin aşılmasına dönük faaliyetler için oluşturulmuştur. Atölye içerisinde farklı projeleri hayata geçirmeyi  hedeflemekteyiz. Bunlardan biri Türkiye’de lezbiyenlerin, geylerin ve biseksüellerin sorunlarını açığa çıkarmak üzere planlanan bir anket çalışmasıdır. Aşağıdaki metinde hazırlamakta olduğumuz anketi tanıtacağız.

 

Amaçlar:

 

1.     Türkiye’de eşcinsellerin ve biseksüellerin yaşadıkları toplumsal şiddeti açığa çıkarmak. .

2.     Eşcinseller ve biseksüeller arasında yaşanılan şiddet hakkında farkındalık yaratmak.

3.     Bu çalışmadan çıkacak sonuçları şiddeti üreten kurumlarla paylaşmak, eşcinsel ve biseksüellerin yaşadıkları sorunlarla ilgili farkındalık yaratarak onları değişime davet etmek.

4.     Bu sorunlarla ilgili çalışma yapmak isteyen örgütlerin etkili ve verimli faaliyetler geliştirebilmesi için gerekli bilgiyi sağlamak.

 

Gerekçe:

 

Türkiye’de eşcinseller ve biseksüeller kendilerine dönük bakış açıları nedeniyle çok çeşitli biçimlerde şiddete maruz kalmaktadırlar. Bu şiddet türlerini fiziksel ve sosyal olarak ikiye ayırabiliriz. Herhangi bir birey sadece eşcinsel olması nedeniyle iş bulamamakta, öğrenci yurtlarından atılmakta, sokakta saldırıya maruz kalabilmekte, ailesi ve arkadaşları tarafından dışlanabilmektedir. Medya, eğitim, aile, sağlık kurumları eşcinsel ve biseksüel bireylerin sorularına yanıt olmaları gerekirken, tam tersine eşcinsel biryler bizatihi bu kurumlar tarafından dışlanmakta, yok sayılmaktadır. Herhangi bir eşcinsel kendi varoluşuna ilişkin bilgiye duyduğu ihtiyacı bile karşılayamamaktadır. İstanbul ve Ankara’daki iki eşcinsel kültür merkezi ve 1994’den beri yayın hayatını sürdüren gey ve lezbiyen dergisi Kaos GL dışında eşcinsellerin doğru bilgiye ulaşabilecekleri kanallar oldukça sınırlıdır. Bu nedenlerden dolayı, eşcinsellerin ve biseksüelleri yaşadıkları sorunlara bilimsel olarak ortaya koyabilmek ve çözüm için strateji belirleyebilmeye ihtiyaç duyuyoruz.

 

Yöntem:

Eşcinsellere ve biseksüellere yönelik toplumsal şiddeti ortaya çıkarabilmek için, öncelikle insanların cinsel yönelimlerinden dolayı yaşadıkları şiddet biçimlerinin tanımlanması gerekmektedir. Toplumda eşcinsellere dönük şiddetin oluşmasını heteroseksizme bağlamaktayız. Heteroseksizm, heteroseksüelliğin norm kabul edilmesine ve diğer cinsel yönelimlerin dışlanmasına neden olmaktadır. Bu durum, heteroseksüel olmayan bireyler üzerindeki toplumsal baskılar biçiminde ortaya çıkmaktadır. Eşcinsellerin kendi kimlikleriyle varolmalarını engelleyen, geciktiren ya da bu varoluşa yaptığı doğrudan müdahalelerle izin vermeyen eğitim, sağlık, hukuk, ordu, vs. yapılanmalarında yaşanan sorunlar bunlara örnek olarak gösterilebilir.

 

Araştırma tekniği olarak anketi seçtik. Hazırladığımız anket içerisinde kimi sorular açık uçlu iken, çoğu sorular seçeneklere dayalıdır. Soruların kurulumu ve seçeneklerin oluşturulmasında ön hazırlık olarak eşcinsel örgütlerinin düzenlediği etkinliklerde paylaşılan somut sorunları, gazete haberlerini ve Kaos GL dergisindeki tanıklıkları kullandık. Sorular aracılığıyla, sorunların hala devam edip etmediği, toplumun neresinden geldiği, şiddetin türü anlaşılmak istenmektedir.

 

Araştırmayı kendini eşcinsel veya biseksüel olarak tanımlayan bireylerle yapacağız. Görüşülecek kişilere eşcinsel mekanları, arkadaş çevreleri, internet ve eşcinsel örgütleri üzerinden ulaşacağız. Araştırmamızın sonuçları, bizi Türkiye’de yaşayan tüm eşcinseller hakkında bir genellemeye götüremeyecek. Çünkü toplumsal yapının heteroseksist olması, eşcinsellere ve biseksüellere ulaşabilme koşullarımızı oldukça sınırlıyor. Herhangi bir telefon numarasını çevirerek veya yolda insanları durdurarak eşcinsel olup olmadıklarını soramayacağımız için, eşcinsel olduğunu bir şekilde bileceğimiz kişilerle görüşebileceğiz. Görüşülecek kişiler hakkında demografik bilgileri de öğreneceğimiz için, çıkarımlarımzı çoğunlukla bunlara dayandırarak gerçekleştirebileceğiz. Araştırma kapsamında İzmir, Ankara ve İstanbul’da toplam 600 kişiye ulaşmayı hedefliyoruz.

% 10 hata payını hesaba kattığımızda toplam 660 kişi ile yüzyüze görüşeceğiz.