Tel: 0212 533 27 95

Bize Yazın
İsim
Email
Şehir


 

   Amargi Bülteni   Sayı:4           Nisan 2005                 

Dünya Kadınlar Günü Mitingi                                        5 Mart 2005

 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için binlerce kadın Kadıköy'deydik.

Bu yılki 8 Mart’ın bir farkı değişik politik görüşlerdeki kadınların kutlamaları kendi renklerine ve anlayışlarına göre gerçekleştirmeleriydi. Amargi rengini ve politikasını kadınların belirleyeceği bir 8 Mart’tan yana olduğu için 5 Mart’ta Kadıköy’de bağımsız kadınlarla, kadın örgütleriyle ,sendika ve parti gibi karma yapılardaki kadınlarla yan yanaydı. 8 Mart kortejinin içinde savaşa ve kadına yönelik şiddete karşı yürüdük. Yürüyüş oldukça coşkulu ve renkli geçti. Alana geldiğimizde bizi, katılan kurumların kendilerini tanıttığı standlar karşıladı. Böylece hem tepkimizi dile getirdik, hem de kadınlarla yüz yüze görüşme olanağı bulduk. Kadın renginin ve politikasının ortaya çıktığı bu eylemlilik Türkiye Kadın Hareketi tarihinde gereken yeri alacaktır.                   

 

                             

 

 

4. Levent Sanayi Mahallesi’nde kadınlar biraradaydı   5 Mart 2005

 

Görünmeyen emeğin  ‘ötekileri’ olan ev kadınlarını ve emeklerini görünür kılmak için 4. Levent Sanayi Mahallesinde yaklaşık 5 aydır başlattığımız anket çalışmasının  ürünü olan, ilk söyleşimizi yaptık.

Birçok eve giderek yaptığımız anket çalışmasında, kadınların günlük hayatta ne tür sorunlar yaşadıklarını ve bu sorunlarla nasıl mücadele ettiklerini öğrenmeye çalıştık. Mahallede yaşayan kadınlarla kadın dayanışması örmeyi de amaçlayan çalışmamızda, farklı kültürden ve dilden birçok kadınla tanıştık, sohbet ettik.

Kırdan kente göçünde etkisiyle yoksulluğu, işsizliği, baskıyı ve iç içe geçmiş bir çok çelişkiyi yaşayan mahalle kadınları her türden ezme-ezilme ilişkisini yaşıyor. Tanıştığımız  kadınların büyük bir kısmı yaşadığı sorunların bile farkında değil; birçoğu da, bir şeylerin ters gittiğinin farkında ama çözüm noktasında umutsuz...!

Anket sonuçlarına göre daha çok psikolojik destek isteyen kadınlarla ihtiyacına göre bir söyleşi gerçekleştirdik. Söyleşiye, Psikologlar Derneği’nden  Behice Boran katıldı. 42 kadının katıldığı söyleşide Psikolog Behice Boran, temelolarak şiddet üzerine bir konuşma yaptı. Söyleşinin ardından sorunlarını paylaşan kadınlar kısmi de olsa sorularına cevap aradı. Kadınlardan kimisi soru sormaya çekindi, kimi ismini vermeye cesaret edemedi, kimi de hemen oracıkta çocuğuna şiddet uyguladı. Ezme ezilme ilişkilerinin bu kadar iç içe geçtiği günümüzde, şiddete uğrayan kadınlar, aynı zaman da bu şiddet kültürü içerisinde şiddette uyguluyor ama onlar en azından bir yanıt arıyor. Bu kadınlar kendi sorunları için ilk defada olsa evlerinden çıktılar ve  sessiz de olsa sorunlarını paylaştılar, dayanıştılar. Bunu yaparken de bizlere çok fazla şey öğrettiler. Buna benzer yüzlerce deneyim yaratılabilir şüphesiz, zaten özgürlüğe giden yolları da böylesi deneyimlerden yola çıkarak birlikte kurmayacak mıyız? 

 

  ‘Sivil Toplum Kendini Sorguluyor’ paneline katıldık... 6 Mart 2005 

 

İtep bileşenlerinin düzenlediği sempozyuma farklı çevrelerden katılım oldukça yoğundu. Örgütler ilk bölümde amaçları, felsefeleri, örgütlenme biçimlerini anlatan tebliğlerini sundular. Tartışma kısmına gelidiğinde,STK’lar olarak söylemlerimizi ve pratiklerimizi ne kadar gerçekleştirebiliyoruz? Sorunlarımız? Ekonomik olarak nasıl ayaktayız? Tartışıldı. Bu tartışmaların sürmesi gerekliliği  üzerinde duruldu.

 

        Dünya Kadın Yürüyüşü’nün Türkiye ayağı tüm dünya ülkeleriyle aynı gün, 8 Mart günü Taksim’de start aldı. İstiklal Caddesi boyunca coşkulu yürüyüşün ardından basın açıklamasıyla deklare edildi. Aynı akşam feministlerin gelenekselleşen meşaleli yürüyüşü bu yıl ‘Erkek Düzenine İtaat Etmiyoruz’ pankartıyla yapıldı. 

 

CEDAW ve biz’ sunumu                                              12 Mart 2005 

 

12 Mart 2005 tarihinde Amargi’de kadınların insan haklarını korumak amacına yönelik yasal standartları biraraya getiren, Türkiye’nin de taraf olduğu uluslar arası sözleşme olan CEDAW ( Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ) ile ilgili sunum gerçekleşti. Arkadaşımız Seyda Selek toplantı boyunca bu sözleşmenin hazırlanışında geçirdiği aşamalar, sözleşmenin amacı

ve içeriği yani sözleşmenin güvenceye aldığı haklar ve sözleşmeye taraf devletlerin yükümlülükleri, sözleşmede yer alan kadınlara karşı ayrımın tanımı ve bu tanımla kadına yönelik şiddetin bağlantısı CEDAW komitesinin tavsiye kararları çerçevesinde aktardı. Ayrıca sözleşmenin uygulanması Türkiye’de yürürlüğü, denetim yöntemleri ve ihtiyari protokol ile birlikte getirdiği yeniliklerden de bahsedildiği toplantıda, en son olarak uygulamalara ilişkin kadın örgütleri tarafından hazırlanıp CEDAW komitesine sunulan gölge raporu da özet olarak aktarıldı. Özellikle bu sözleşmenin taraf devletlere sadece yasal mevzuatları değiştirmesi değil kadınlara karşı ayrımı ortadan kaldıran bir politika izlemesi ve bunu uygulamalarla sağlaması konusunda geniş yükümlülükler yükleyen önemli bir sözleşme olduğu ve kadınlar olarak bunun bilincine vararak kazanımlara dönüştürmek gerektiği vurgulandı. Bu sunumun ikinci bölümü 24 Nisan’da

yine Amargi’de gerçekleşecek.

 

Trabzon’da konuştuk...                                 Dilara Kızıldağ                                                                                                     13 Mart 2005

 

Trabzon’da üniversiteli öğrenciler, ihd ve Eğitim-Sen tarafından organize edilmiş 8 Mart etkinliklerden sonuncusu olan 13 Mart’taki ‘Kadının Toplum İçindeki Yeri’ konulu panele, İHD’den Şükran Buldu ve Amargi’den ben katıldık. Önceki etkinliklerde anadil ile ilgili bir anlaşmazlıktan dolayı Eğitim-Sen panele destek sunmadı. Panele katılım İstanbul’daki panellere alışık olanlar için çok farklıydı. Öğrenciler, gençler kadar ev kadınları, çalışan kadınlar da vardı ve kalabalıktı. Tabii ki erkek nüfusu fazlaydı ve bu arkadaşların bir kısmı ben konuşmama başlayınca, bir kaçı panel sonuna doğru muhteil zamanlarda salonu terkettiler.

Kalanlar da sorular kısmında çekincesiz biçimde feodal yaklaşımlarını kadının özgürlüğü diye sunmaya çalıştılar. Katılımcı kadınlar yine az söz almış olsalar da, öyle bir toplantıda birebir kendi kadınlık durumlarından dolayı yaşadıkları sorunları anlatmaları bakımından paneli başarılı geçmiş sayıyorum.

 

Avusturya Yeşiller Partisi’nden Ziyaret                          22 Mart 2005

 

20 Mart günü Avusturya Yeşiller Partisi’nden 30 kişilik bir grup Amargi’yi ziyaret etti. Aralarında Kadın Danışma Merkezi’nde çalışan kadınların da bulunduğu bu grup Amargi’nin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Göçmen kadınlarla ilgili de çalışmaları bulunan  kadın danışma merkezi’nin çalışmaları ve ortak yapılabilecekler üzerinde tartışıldı. Bu konularda Yeşiller’deki kadınlarla gelecekte de iletişimde olunması konusunda anlaştık.

 

İkinci Amargi kahvaltısı bu kez Amargi’deydi                27 Mart 2005

 

Artık her ayın son pazarı Amargi’li kadınlar kahvaltıda buluşuyor.

Yanımızda getirdiğimiz kek ve böreklerimizi yerken birlikte

söyleştiğimiz, gülüştüğümüz bu kahvaltılar enerjimize enerji katıyor.

İlkini 27 Şubat’ta Masal kafe’de düzenledik. İkincisi 27 Mart’ta

Amargi’de gerçekleşti.. Üçüncü kahvaltımız 24 Nisan’da Amargi’de

olacak. Tüm Amargi’li kadınlar ve Amargi dostları davetlidir.

 

 

Kadınlar Günü’nde Diyarbakır Bağlar Belediyesi tarafından düzenlenen panelde arkadaşımız Gülden Bağa da konuşmacılardandı.

 

6 Mart günü Beyazıt’ta polisin göstericilere olan tutumunu kınayan metnimizi basına faksla ilettik.

 

İstanbul’daki Kadın örgütleri olarak yükselen şovenizmi kınayan bir basın açıklaması gerçekleştirdik.

 

            Nisan ve Mayıs Ayında da Yaşamı Tartışmayı sürdürüyoruz...

 

Çarşamba akşamları gerçekleştirdiğimiz tartışmaları çalışan arkadaşlara daha uygun olacağı için hafta sonuna almaya karar verdik. Artık iki haftada bir cumartesi günleri 14:00’te yaşamı tartışacağız. Seni de bekliyoruz...

  23 Nisan     İktidar ilişkilerimizde gelişiyorsa,onu ilişkilerimizle aşalım.

    7 Mayıs     Çatışarak dönüşmek...Dayanışarak aynılaşmamak...

  21 Mayıs     Dünyanın merkezi sen değilsin!

    4 Haziran  Sözlerimizi yaşamdan üretiyoruz, ürettiklerimizi yaşayabilmek için.

 

                            Bu ayki diğer etkinliklerimiz

 

  13 Nisan     Güncel tartışmalarda bu haftaki konu : Dünya Kadın Yürüyüşü ve yaklaşımlarımız Amargi’de, Saat 19:00’da

      27 Nisan     Saat 19.00'da Amargi'de günceli tartışıyoruz. Gelin güncelimizi birlikte belirleyelim.

      24 Nisan     Amargi’de kahvaltı ve sonrasında CEDAW maddelerine ilişkin bilgilendirme saat 14.00'te Amargi'de.

  16 Nisan, 30 Nisan   Saat 11.00'de yapacağımız Amargi değerlendirme

ve planlama toplantılarına bütün kadınlar davetlidir...

                   

                 Yeni Seminer Dizisi Çalışmalarına Başladık

 

15 Mayıs’tan itibaren ‘Karma Örgütlerde Kadın Mücadele Deneyimleri’ başlığı altında yeni bir seminerler dizisi çalışması yapmayı planlıyoruz.

Görüştüğümüz karma kurumlardaki kadınlar çalışmaya çok sıcak yaklaşıyor.